Từ khóa Bộ phận Địa điểm
Danh sách tin tuyển dụng
STT Ngày đăng Vị trí Địa điểm Ngày hết hạn
1 26/06/2018 Phó phòng Cung ứng Hà Nội 15/07/2018
2 26/06/2018 Nhân viên lễ tân Hà Nội 15/07/2018
3 26/06/2018 Chuyên viên pháp chế Hà Nội 15/07/2018
4 26/06/2018 Nhân viên tuyển dụng Hà Nội 15/07/2018
5 26/06/2018 Phó phòng kỹ thuật Hà Nội 15/07/2018
6 05/04/2018 Trưởng phòng Đấu thầu Hà Nội 04/05/2018
7 05/04/2018 Chuyên viên Dự án Hà Nội 04/05/2018
8 05/04/2018 Chuyên viên Đấu thầu Hà Nội 04/05/2018
9 29/03/2018 Phó Ban Pháp chế Hà Nội 27/04/2018
10 27/03/2018 Giám đốc Dự án Điện Hà Nội 27/04/2018
1

Để tải mẫu ứng viên TTVN vui lòng Download tại đây

Copyright © 2017 - TTVN GROUP