HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN TẠI MSI

 

Quý khách có thể thực hiện chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán tại MSI theo các cách sau:

-       Nộp / chuyển tiền từ bất kể ngân hàng nào vào tài khoản chứng khoán tại MSI.

-       Chuyển khoản qua internet banking từ tài khoản ngân hàng MSB sang MSI. 

     Chuyển khoản qua internet banking từ tài khoản ngân hàng BIDV sang MSI. 

-      Chuyển khoản qua internet banking từ tài khoản ngân hàng VCB sang MSI.

 

1.    Chuyển tiền qua Internetbanking từ TK ngân hàng MSB sang TK chứng khoán tại MSI:  

Quý khách thực hiện các bước sau:

-       Đăng nhập vào TK ngân hàng của Quý khách  tại MSB.

-       Chọn Tab “chuyển khoản “ -> “chuyển khoản chứng khoán”

 

 

 

-       Chọn “số tài khoản”

-       Chọn “Công ty chứng khoán” là MSI

-       Chọn “ Số tài khoản chứng khoán” : nhập đủ 091Cxxxxxx -> hệ thống tự “truy vấn tiểu khoản”

-       Chọn “Số tiểu khoản chứng khoán” : hệ thống hiển thị tất cả các tiểu khoản để quý khách lựa chọn

-       Chọn “ Số tiền”

-       Nội dung: ko bắt buộc ghi nội dung

 

 

 

  Màn hình chuyển khoản chứng khoán 

-       Chọn “ tiếp tục”: hệ thống sẽ gửi mã OTP vào di động quý khách đã đăng ký

-       Sau khi nhập mã OTP, nhấn “ Tiếp tuc”à việc chuyển tiền hoàn tất

 

  Màn hình xác thực mã OTP

 

Lưu ý: Hệ thống sẽ chuyển vào tiểu khoản mà bạn lựa chọn.

 

2.    Nộp/Chuyển tiền từ quầy MSB/BIDV/VCB hoặc các ngân hàng khác ngoài MSB 

Quý khách nộp tiền hoặc lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty MSI mở tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB). Quý khách vui lòng ghi chi tiết như sau: 

 

 

Quý khách hàng tại khu vực Miền Bắc:

 

Cách I:

- Người nhận: CTY CPCK MARITIME

- Số tài khoản nhận: 031.01.01.0345.345

- Tại ngân hàng: Maritime Bank, Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội 

- Nội dung: MSI 091Cxxxxxx, tên chủ tài khoản (ghi rõ họ tên) nộp tiền vào tài khoản 

 

Cách II:

            - Người nhận: CTY CPCK MARITIME

            - Số tài khoản nhận: 1221 0000 709095

            - Tại ngân hàng: BIDV Hà Thành

            -  Nội dung: MSI 091Cxxxx, tên chủ tài khoản (ghi rõ họ tên) nộp tiền vào tài khoản.

 

 

 

 

             

 

            Cách III:

                Người nhận: CTY CPCK MARITIME

            -  Số tài khoản nhận: 030.10.00.328.888

            -  Tại ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

 

 

            -  Nội dung: MSI 091Cxxxx, tên chủ tài khoản (ghi rõ họ tên) nộp tiền vào tài khoản

 

 Lưu ý: Khi nộp tiền Khách hàng nhắc chuyên viên giao dịch của BIDV là MSI sử dụng dịch vụ EZLink với BIDV.

 

            Quý khách hàng tại khu vực Miền Nam: 

 

Cách I:

- Người nhận: CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH - CTY CPCK MARITIME

- Số tài khoản nhận: 040.01.01.0168.678

- Tại ngân hàng: Maritime Bank, Chi nhánh TP HCM

- Nội dung: MSI 091Cxxxxxx, tên chủ tài khoản (ghi rõ họ tên) nộp tiền vào tài khoản

 

Cách II:

Người nhậnCTY CPCK MARITIME

            - Số tài khoản nhận: 1221 0000 660068

            - Tại ngân hàng: BIDV Hà Thành

           - Nội dung: Nộp tiền vào tài khoản 091Cxxxxxx, tên chủ tài khoản (ghi rõ họ tên)

          

 Lưu ý: Khi nộp tiền Khách hàng nhắc chuyên viên giao dịch của BIDV là MSI sử dụng dịch vụ EZLink với BIDV.

 

                 Cách III:

- Người nhận: CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH - CTY CPCK MARITIME

- Số tài khoản nhận: 007.1000.870.455

- Tại ngân hàng: Vietcombank, Chi nhánh TP HCM

- Nội dung: MSI 091Cxxxxxx, tên chủ tài khoản (ghi rõ họ tên) nộp tiền vào tài khoản

 

 3. Chuyển tiền qua Internetbanking từ TK ngân hàng BIDV sang TK chứng khoán tại MSI

 

Bước 1: Đăng nhập website của BIDV

 www.bidv.com.vn

 

Bước 2: Đăng nhập internet banking của BIDV

 

 

 

Bước 3: Khai báo thông tin đăng nhập IB

 

 

 

Bước 4: Khai báo thông tin người thụ hưởng (Khai báo tài khoản tổng mà MSI mở tại BIDV)

 

 

Tên người thụ hưởng: CTY CPCK MARTITIME

 

Số tài khoản thụ hưởng: 1221 0000 709095

 

 

Bước 5: Chuyển tiền

 

 

5.1: Chọn số tài khoản tại BIDV muốn chuyển sang MSI

 

 

5.2: Chọn người thụ hưởng đã khai báo sẵn

 

 

 

 

 

 

 

5.3: Nhập số tiền chuyển

 

 

5.4: Nhập đúng thông tin diễn giải gồm SỐ TÀI KHOẢN LƯU KÝ + TÊN KHÁCH HÀNG

 

 

5.5: Thực hiện chuyển tiền

 

 

 

 

5.6: Xác nhận lại toàn bộ thông tin chuyển tiền

 

 

 

 

5.7: Nhập mã OTP mà hệ thống BIDV nhắn

 

 

5.8: Hoàn tất chuyển tiền

 

 4. Hướng dẫn chuyển tiền tại Internet Banking của VCB

 

 

Bước 1: Quý Khách hàng chọn tab “THANH TOÁN”, bấm chọn “DỊCH VỤ TÀI CHÍNH” :

 

 

Bước 2: Quý khách hàng điền thông tin vào các ô trống theo mẫu hình dưới rồi click “XÁC NHẬN”:

 

 

 

 

Lưu ý:  Hệ thống sẽ ưu tiên chuyển vào tiểu khoản margin trước khi vào tiểu khoản thông thường. 

 

Copyright © 2017 - TTVN GROUP