Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành

Ông Đặng Trung Kiên sinh năm 1973, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam và là đại diện pháp luật của Công ty.

 

Ông Đặng Trung Kiên tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thạc sỹ Quản lý Hành chính công – Học viện Hành chính Quốc gia, Cử nhân luật - Đại học Luật Hà Nội.

 

Thực hiện chủ trương “Quy tụ nhân tài, gắn kết nhân tâm, nâng tầm trí tuệ và chia sẻ thành công”, bằng uy tín và khả năng của mình, ông Đặng Trung Kiên đã quy tụ được nhiều chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực để cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thành công các chiến lược đề ra, giúp Công ty có những bước phát triển vững chắc, khẳng định vị thế của mình trên thương trường.

 

Ông Lê Đình Ngọc sinh năm 1976, là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam.

 

Ông Lê Đình Ngọc là Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng và Thị trường tiền tệ, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông là chuyên gia giỏi trong lĩnh vực tài chính, quản trị kinh doanh, điều hành doanh nghiệp. Ông đã từng giữ chức vụ quan trọng và điều hành thành công tại các doanh nghiệp như: Thành viên HĐQT – Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát. Đặc biệt với vai trò Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long- TLS (nay là Công ty CP Chứng khoán MB – MBS), Ông Ngọc đã thành công trong việc xây dựng TLS trở thành công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. 

Ông Mạc Quang Huy sinh năm 1976, là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group) kiêm Phó Chủ tịch điều hành Công ty Cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành (TTP). Ông Huy tốt nghiệp bằng Thạc sĩ MBA từ Đại học Herriot Watt University (Anh Quốc) và là một hộ viên kỳ cựu của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA. Ông là Chủ tịch Ủy ban Hội viên ACCA Việt Nam nhiệm kì 2016-2018.

 

Ông Huy là một chuyên gia tài chính với trên 22 năm kinh nghiệm, bao gồm 5 năm làm việc tại các ngân hàng đầu tư quốc tê hàng đầu (2005-2010) và 9 năm kinh nghiệm tại KPMG Việt Nam và Anh Quốc.

 

Ông Huy có bề dày xây dựng, phát triển và tái cấu trúc các doanh nghiệp, với thành công đưa một công ty chứng khoán có quy mô rất nhỏ thành một Công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam sau 5 năm (2012-2018) và chuyển nhượng cho một Tập đoàn Tài chính lớn của Hàn Quốc. Ngoài ra, ông Huy cũng là tác giả của cuốn sách tài chính "Cẩm nang Ngân hàng Đầu tư" lầm đầu tiên xuất bản tại Việt Nam.

Bà Đào Thị Thanh Hiền sinh năm 1977, là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam.

 

Bà Đào Thị Thanh Hiền tôt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Luật học, là người am hiểu về tổ chức và công tác quản lý hành chính nhà nước; có khả năng quản lý, phân tích và đánh giá sâu sắc đối với các hoạt động đầu tư và quản lý doanh nghiệp, đóng góp hiệu quả trong công tác định hướng và tổ chức hoạt động của Tập đoàn.

Ông Hoàng Mạnh Huy sinh năm 1977, là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam.

 

Ông Hoàng Mạnh Huy tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đại học Ngoại thương năm 2000. Ông Huy đã tham gia khóa học Phân tích cơ bản của Hiệp hội phân tích chứng khoán Nhật Bản (SAAJ) và tốt nghiệp loại xuất sắc.

 

Ông Hoàng Mạnh Huy là một chuyên gia tài chính với nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức như Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội và Trưởng Đại diện Văn phòng Hà Nội của Công ty Việt – Kabu. Hiện tại, Ông Hoàng Mạnh Huy đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Trường Thành Japan

Copyright © 2017 - TTVN GROUP