• 2018

TTVN Group tiếp tục phát triển đẩy mạnh các dự án về năng lượng sạch, hướng đến mục tiêu xanh, sạch và gắn với sự phát triển của cộng đồng, xã hội. Trong năm 2018, tập đoàn đã cho khởi công dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn và 3 dự án Điện mặt trời. Các dự án ngày một quy mô khẳng định sự phát triển cũng như vị thế của Tập đoàn.

 

  • 2017

Ngày 19 tháng 10 năm 2017, Công ty TNHH MTV chính thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty Cổ phần với tên gọi mới là Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam. Để phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, TTVN Group đã cấu trúc lại doanh nghiệp theo chiều dọc thành 4 Tổng công ty tương ứng với 4 lĩnh vực hoạt động chính. Các lĩnh vực trên cùng với các Dự án có ý nghĩa xã hội cao, đã và đang góp phần vào việc xây dựng cộng đồng và nâng cao vị thế, uy tín của TTVN Group.

 

  • 2015

TTVN là công ty đầu tư đa ngành, cấu trúc theo chiều ngang với 16 công ty thành viên, công ty liên kết và trực tiếp triển khai nhiều dự án lớn. Định hướng hoạt động trong các lĩnh vực có tiềm năng, đảm bảo phát triển trong giai đoạn Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.

 

  • 2013

Chuyển đổi loại hình từ công ty cổ phần sang công ty TNHH MTV. Ông Đặng Trung Kiên giữ chức vụ Chủ tịch - Đại diện pháp luật của Công ty.

 

  • 2012

Thành lập ngày 19 tháng 12 năm 2012.

 

Copyright © 2017 - TTVN GROUP