Giới thiệu >> Quyền riêng tư

Chính sách bảo mật

 

MSBS biết tầm quan trọng của thông tin của bạn và biết bạn quan tâm đến cách sử dụng  và chia sẻ nó. Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn và chúng tôi sẽ thực hiện việc bảo mật thông tin một cách cẩn thận và hợp lý. Tài liệu này mô tả chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách truy cập các trang web MSBS, bao gồm msbs.com.vn. và các trang web khác có liên quan, bạn phải chấp nhận thực hiện những điều mô tả trong thông báo này.

 

 * Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cho các mục đích đăng nhập vào tài khoản giao dịch của bạn. Việc này được quản lý bởi hệ thống của chúng tôi hoặc để nhận được những thông báo mới.

 

* Chúng tôi sử dụng thông tin như thế nào

Thông tin được sử dụng trong giao dịch nội bộ MSBS cho mục đích cung cấp cho bạn tất cả các thông tin giao dịch để bạn có thể tham khảo và tiện ích để giao dịch chứng khoán. Chúng tôi không chia sẻ tên hoặc email của bạn cho các bên khác. Khi chúng tôi thu thập tài khoản MSBS của bạn, nó chỉ được sử dụng cho các mục đích của đăng nhập và cho phép hành động của bạn đã đăng ký trong hệ thông web MSBS của chúng tôi.

 

* Cookies

Cookies được sử dụng để cung cấp các tính năng bổ sung cũng như để chúng tôi cải thiện trang web và trải nghiệm của người dùng. Ví dụ, phần mềm diễn đàn sử dụng cookie để theo dõi khi bạn truy cập để cung cấp thêm các tính năng như hiển thị tin nhắn mới nhất từ lần truy cập cuối cùng của bạn, cũng như khả năng để giữ cho bạn đăng nhập, nếu muốn.

 

Thông tin 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, xin liên hệ với chúng tôi qua email:  chungnq@msbs.com.vn, hoặc viết thư cho chúng tôi và gửi tới:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK

Tầng 1&3, Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

 

Copyright © 2017 - TTVN GROUP