BIỂU PHÍ CÁC DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN CỦA MSI

 

Sau đây là một số loại phí hiện hành của chúng tôi, áp dụng từ ngày 13/09/2014. Chúng tôi vui mừng vì đã có thể áp dụng mức phí giao dịch chứng khoán thấp nhất thị trường (0,15 - 0,25%) nhằm hướng tới công ty chứng khoán có dịch vụ: chuyên nghiệp, đa tiện ích và tiết kiệm cho các nhà đầu tư.

 

Để xem biểu phí chi tiết, Quý khách hàng vui lòng download file: Biểu phí Dịch vụ Chứng khoán

 

DỊCH VỤ

MỨC PHÍ

1. Mở tài khoản giao dịch

Miễn phí

2. Môi giới chứng khoán

 

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

Giao dịch trực tuyến (*)

0,15% - 0,2%

Giao dịch qua các kênh khác

 

Giá trị giao dịch từ 300.000.000 VND/ngày

0,20%

Giá trị giao dịch dưới 300.000.000 VND/ngày 0,25%

Trái phiếu

Giá trị giao dịch dưới 2 tỷ VND/ngày

0,10%

Giá trị giao dịch từ 2 tỷ đến dưới 10 tỷ VND/ngày

0,05%

Giá trị giao dịch từ 10 tỷ  VND/ngày

0,02%

3. Lưu ký

 

 

Tái lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (CCQ)

Miễn phí

Phí quản lý lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

0,4 VND/cổ phiếu,CCQ/tháng

Phí quản lý lưu ký trái phiếu

0,2 VND/trái phiếu/tháng

4. Thanh toán, chuyển tiền

 

 

Thanh toán cổ tức

Miễn phí

Chuyển tiền nội bộ MSI:

 

- Cùng chủ tài khoản: Miễn phí

- Khác chủ tài khoản: 2.200 VND/món

Chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng MSB 2.200 VND/món

Chuyển tiền ra ngoài hệ thống MSB

 

- Giá trị chuyển < 500tr VND: 

13.200 VND/món

- Giá trị chuyển >=500tr VND :

 0.044%/món 

( Tối đa :1.100.000 VND/món) 

Tin nhắn thông báo kết quả giao dịch

Miễn phí

5. Dịch vụ khác

 

 

Xác nhận số dư tiền, chứng khoán

50.000 VND/Bản

Xác nhận phong tỏa/giải tỏa cổ phiếu cầm cố/repo cho bên thứ ba

100.000 VND/Bản

Xác nhận phong tỏa cổ phiếu và quyền phát sinh cầm cố/repo cho bên thứ ba 500.000 VND/Mã cổ phiếu/Năm

       Chuyển khoản chứng khoán cho / biếu / tặng

0,2% GTGD

Truy vấn số dư qua MS-Call

Miễn phí

Truy vấn số dư qua MS-Trade

Miễn phí

Phí giao dịch chuyển nhượng CP chưa niêm yết

0,2% giá trị theo mệnh giá

Phí báo giá cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường

Thỏa thuận

 

(*) Giao dịch trực tuyến gồm giao dịch qua các kênh sau: MS-Trade, MS-Pro và qua các thiết bị cầm tay.


 

Copyright © 2017 - TTVN GROUP