Các lý do chính được các ứng cứ viên quan tâm khi lựa chọn TTVN làm nơi phát triển sự nghiệp của mình bao gồm:


  • TTVN có định hướng rõ ràng, có chiến lược cụ thể và có kế hoạch hành động khả thi;
  • Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, chuyên nghiệp, khuyến khích sự năng động và sáng tạo;
  • Tiềm năng phát triển theo hướng chuyên nghiệp;
  • Cơ chế đãi ngộ cạnh tranh so với các công ty trong ngành;
  • Có cơ hội khẳng định trong lĩnh vực chuyên môn và phát triển bản thân, nghề nghiệp.

 

Copyright © 2017 - TTVN GROUP