Ban lãnh đạo

Quy tụ nhân tài, gắn kết nhân tâm, nâng tầm trí tuệ, chia sẻ thành công

Play Video

Ông Đặng Trung Kiên

Chủ tịch HĐQT
đại diện theo pháp luật của Tập đoàn

Ông Lê Đình Ngọc

Phó Chủ tịch HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc

Bà Đào Thị Thanh Hiền

Phó Chủ tịch HĐQT
kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ông Mạc Quang Huy

Thành viên HĐQT
kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ông Hoàng Mạnh Huy

Thành viên HĐQT
kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ông Hoàng Đình Lợi

Thành viên HĐQT
kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ông Đặng Trần Quyết

Thành viên HĐQT
kiêm Phó Tổng Giám đốc