Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam dự Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020

Triển khai Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, ngày 22/7/2020 tại Hà Nội, Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đã đồng chủ trì và chỉ đạo tổ chức Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020.

csnh

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá: Năng lượng là ngành kinh tế – kỹ thuật giữ vai trò trọng yếu và có tính tiên phong, làm nền tảng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phát triển năng lượng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với những hoạt động về chính trị – ngoại giao, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Từ nhận thức như vậy, Ban Kinh tế Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với những quan điểm mới, mạnh mẽ và đột phá về phát triển năng lượng quốc gia.

Sau khi được ban hành, Nghị quyết 55 đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp cả trong nước và quốc tế; tạo sự hưởng ứng và đồng thuận mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị. Vận dụng các định hướng và giải pháp đề ra trong Nghị quyết vào thực tiễn, một số địa phương và doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu, đề xuất và kịp thời xử lý, tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc để phát triển năng lượng; việc xây dựng, bổ sung quy hoạch các dự án nguồn điện, nhất là các nguồn điện tái tạo được chú trọng và nâng cao hiệu quả; nhiều dự án năng lượng sạch và tái tạo quy mô lớn được đề xuất thực hiện phù hợp với những quan điểm, định hướng nêu trong Nghị quyết.

Tuy vậy, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống cần sự vào cuộc mạnh mẽ, toàn diện và quyết liệt hơn nữa của Chính phủ, của các bộ, ngành và địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng đã nêu trong Nghị quyết 55.

Ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: “Diễn đàn cũng là dịp để trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình và cách làm hay trong phát triển năng lượng của các địa phương cũng như kinh nghiệm quốc tế; tạo cơ hội cho lãnh đạo các địa phương và các quý vị đại biểu trải nghiệm các công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng thông qua hoạt động triển lãm”.

Phát biểu định hướng thảo luận tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định: Ngành năng lượng có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế số và đảm bảo quốc phòng an ninh của bất kỳ quốc gia nào và là nền tảng hạ tầng để phát triển của mỗi quốc gia.

Với nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp năng lượng, ngành năng lượng Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, đáp ứng các nhu cầu về năng lượng, đặc biệt là nhiệt năng cho phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam, trở thành ngành kinh tế có quy mô lớn, phát triển năng động và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng…

Tuy nhiên, ngành năng lượng Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và tồn tại hạn chế cần phải tiếp tục được khắc phục, phải giải quyết trong thời gian tới. Mục tiêu đảm bảo năng lượng quốc gia hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là thách thức nguồn nhiên liệu sơ cấp như: than, khí… ngày càng giảm. Điều này dẫn đến yêu cầu nhập khẩu các nguồn năng lượng sơ cấp, làm giảm khả năng tự chủ của Việt Nam, tăng phụ thuộc vào các nền kinh tế khác. Đặc biệt, nhiều dự án nguồn điện chậm tiến độ; các dự án nguồn nhiệt điện than vẫn còn gặp nhiều khó khăn do những quan ngại về vấn đề môi trường, thiếu vốn; thị trường cạnh tranh chưa đồng bộ, chính sách giá bất cập, công tác bảo vệ môi trường trên nhiều nơi còn chưa được quan tâm và gây bức xúc xã hội.

Những định hướng chiến lược và giải pháp được nêu ra trong Nghị quyết 55 có ý nghĩa hết sức quan trọng, hy vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam.

Trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra 4 cuộc hội thảo về các chuyên đề: (1) Chuyển dịch cơ cấu năng lượng gắn với phát triển hạ tầng năng lượng bền vững trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (2) Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho phát triển bền vững năng lượng Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Phát triển điện gió trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và (4) Phát triển năng lượng mặt trời và các dạng năng lượng mới trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Ngoài ra, bên lề Diễn đàn còn tổ chức ký kết 5 Bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác nghiên cứu đầu tư phát triển các dự án điện khí LNG, điện gió ngoài khơi giữa các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Thừa Thiên – Huế, ngân hàng, nhà đầu tư, nhà thầu chế tạo trong nước, với tổng giá trị dự kiến của các dự án lên đến trên 20 tỷ USD.

Chia sẻ

Bản tin liên quan