Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh và Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô ký hợp đồng rà phá bom mìn vật nổ Dự án ”Nhà máy điện gió V1-2” tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Ngày 11/05/2020, Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh (Công ty dự án của TTVN Group) và Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô ký hợp đồng rà phá bom mìn vật nổ (RPBM) Dự án ”Nhà máy điện gió V1-2” tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh với diện tích dự án: 320,5 ha. Trong đó có 318 ha diện tích dưới nước và 2,5 ha diện tích trên cạn. Độ sâu rà phá: 5m tính từ mặt đất tự nhiên đối với diện tích trên cạn và đến 5m tính từ đáy nước đối với diện tích dưới nước.

Thực hiện hợp đồng đã ký, từ ngày 11/05/2020, Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô bắt đầu triển khai máy móc, phương tiện và công nhân; ngày 16/05/2020 bắt đầu RPBM trên khu vực biển; ngày 18/05/2020 bàn giao các vị trí A1, A2, A3 phục vụ EPC khảo sát thiết kế kỹ thuật; dự kiến đến ngày 25/06/2020, Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô hoàn thành việc RPBM toàn bộ diện tích dự án.

f31b93a7ba42f598364498de6f9dfffa

e064d0566533929dfaff7c927a92e8a9

Chia sẻ

Bản tin liên quan