Công ty Trường Thành Việt Nam báo cáo xin chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Lâm Đồng

Nằm trong chiến lược tham gia vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Trường Thành Việt Nam (TTVN) đã tiến hành khảo sát thực trạng bãi rác Cam Ly được hình thành từ sau giải phóng đến nay và tình hình rác thải trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũng như các huyện lân cận. Trên cơ sở đó, Công ty TTVN đã xây dựng phương án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại bãi rác Cam Ly và huyện Đức Trọng để xử lý triệt để các vấn đề tồn đọng, bức xúc từ bãi rác thải Cam Ly và tình hình rác thải trên địa bàn thời điểm hiện nay cũng như trong thời gian tới.

6a6d221a036094d1df4ec28cf04565d7

(Hình ảnh bãi rác thải Cam Ly, tại thành phố Đà Lạt)

Chiều ngày 2/3/2016, Công ty TTVN đã báo cáo tỉnh Lâm Đồng xin chủ trương xây dựng Dự án trên. Tham dự cuộc họp thẩm định có đại diện sở Kế hoạch Đầu tư, sở Xây dựng, sở Tài nguyên môi trường, UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo huyện Đức Trọng. Đại diện các đơn vị đều thống nhất quan điểm xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại bãi rác Cam Ly và huyện Đức Trọng là hết sức cấp thiết; các giải pháp chuyên môn về xử lý rác thải của Công ty TTVN là khoa học, triệt để và đồng thuận báo cáo lãnh đạo tỉnh về việc giao cho Công ty TTVN thực hiện Dự án trên.

Chia sẻ

Bản tin liên quan