ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN KHÍ LNG THÁI BÌNH

Ngày 28/2/2024, tại phòng họp Hoa Sen của TTVN Group – Tầng 4 Sun Grand City Ancora, 03 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã diễn ra ĐHĐCĐ lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình với sự tham gia của các cổ đông TTVN Group, Tokyo Gas và KIC.

DSC00271 1

Đại diện của 3 cổ đông TTVN Group, Tokyo Gas và KIC

Phát biểu khai mạc cuộc họp, ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam nhấn mạnh: Chỉ sau chưa đến 1,5 tháng kể từ ngày được cấp GCNĐKĐT, Tổ hợp Nhà đầu tư ta đã hoàn thành xong bước thành lập Công ty dự án và ngày hôm nay tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất để xem xét, quyết định những vấn đề cốt lõi làm cơ sở cho việc triển khai các công việc tiếp theo của Công ty. Đó là kết quả của sự hợp tác hết sức chặt chẽ, trên tinh thần hiểu biết, chân thành, tin cậy lẫn nhau giữa  lãnh đạo cấp cao của TTVN Group, Tokyo Gas và KIC và phong cách làm việc hết chức chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc của các bên. Với tinh thần đó, ông Đặng Trung Kiên bày tỏ tin tưởng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần này sẽ thành công tốt đẹp.

DSC00244

Các cổ đông của TTVN Group, Toyko Gas và KIC đang tham gia biểu quyết tại Đại hội

Tại Đại hội, tất cả các Tờ trình đều đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% với các nội dung quan trọng như: thông qua Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch ngân sách năm 2024; bầu ra Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc. Cùng ngày, đã diễn ra cuộc họp của HĐQT và BKS Công ty, thông qua những nội dung quan trọng như: Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và các vị trí lãnh đạo khác của Công ty và nhiều vấn đề quan trọng khác, cụ thể: ông Đặng Trung Kiên đã được bầu nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Ông Hoàng Đình Lợi nắm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, Ông Masaaki NISHIMURA – Tokyo Gas nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc (CEO) và Ông Hoàng Mạnh Huy nắm giữ chức vụ Giám đốc phụ trách trong nước (CGA) với 100% tỉ lệ phiếu bầu.

DSC00283 1

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát ; Ban Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp. Hi vọng với sự quản lý, điều hành của các nhà quản trị doanh nghiệp dày dặn kinh nghiệm đến từ TTVN Group, Tokyo Gas, KIC, dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình sẽ hoàn thành theo đúng tiến độ với chất lượng cao.

Chia sẻ

Bản tin liên quan