Hoạt động khảo sát phục vụ thiết kế kỹ thuật Nhà máy điện gió V1-2

Sau khi Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô hoàn thành công tác rà phá bom mìn trên biển theo hợp đồng, Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh (TTTV) đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Địa chất – Xử lý nền móng – Xây dựng Đông Dương tiến hành khảo sát phục vụ thiết kế kỹ thuật Nhà máy điện gió V1-2.
Từ ngày 14/7/2020, Công ty Cổ phần Địa chất – Xử lý nền móng – Xây dựng Đông Dương đã vận chuyển phương tiện và bố trí nhân lực, chiều ngày 24/7/2020, tiến hành khoan khảo sát khu vực trụ móng tuabin; dự kiến khoảng ngày 20/8/2020 việc khảo sát sẽ hoàn thành./.
(một số hình ảnh về hoạt động khảo sát của Công ty Cổ phần Địa chất – Xử lý nền móng – Xây dựng Đông Dương trên biển)

5545bfcbf48591c8943e25fde17db0e1
5190075fb180c39ce0ae371113ff5d31

9f7528f0fb272b1f04b36803bc74861c

Chia sẻ

Bản tin liên quan