Hội thảo nội bộ: “Kỹ năng lập kế hoạch” do ông Mạc Quang Huy chủ trì

Chiều ngày 20/11/2019,  lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các Khối, Phòng, Ban và cán bộ triển vọng đã tham dự buổi tập huấn nội bộ với chủ đề “Kỹ năng lập kế hoạch” do ông Mạc Quang Huy, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn chủ trì. Trong hơn 03 tiếng đồng hồ, các thành viên tham dự tập huấn đã được nghe giới thiệu và thảo luận về những nội dung sau:

1. Ông Mạc Quang Huy đã phân tích về tính cấp thiết của việc lập kế hoạch và đi sâu làm rõ:

– Khái niệm kế hoạch kinh doanh là gì? Tại sao phải lập kế hoạch, các bước lập kế hoạch (từ tìm kiếm ý tưởng; tư duy ý tưởng, phân tích các yếu tố bên ngoài, bên trong; xây dựng mục tiêu, đánh giá khả thi; bảo vệ kế hoạch đến theo dõi, giám sát);

– Các phương pháp tiếp cận như phương pháp Top down, Bottom up với các ưu, nhược điểm của nó; những căn cứ, cơ sở cần  dựa vào để lập kế hoạch (tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu toàn công ty; mục tiêu các đơn vị, mảng kinh doanh; kế hoạch tài chính, nhân sự; KPI kinh doanh, KPI tài chính);

– Yêu cầu đối với một số nội dung chính của kế hoạch, như: mục tiêu phải cụ thể, tránh chung chung, có thể đo đếm được, có thể đạt được, mang tính thực tế, có thời hạn cụ thể; Kế hoạch tài chính phải làm rõ được kế hoạch doanh thu, chi phí, thuế, lợi nhuận gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, chi phí sử dụng vốn; kế hoạch dòng tiền; kế hoạch nguồn vốn; đối với Báo cáo kế hoạch thường niên phải đánh giá khái quát được tình hình môi trường kinh doanh; mục tiêu kinh doanh; phân tích thị trường; cơ cấu tổ chức và nhân sự; kế hoạch kinh doanh; kế hoạch tài chính…

2. Liên hệ vào thực tiễn hoạt động của TTVN Group, ông Mạc Quang Huy cho rằng:

– TTVN Group là Công ty có quy mô vừa phải, thường xuyên có sự chia sẻ giữa các bộ phận, sự gắn kết cao giữa lãnh đạo Tập đoàn và cán bộ quản lý nên thuận lợi cho việc lập kế hoạch. Hiện Công ty có 03 mảng kinh doanh (1 truyền thống, 2 đột phá), phụ thuộc nhiều vào chính sách vĩ mô của Nhà nước. Hoạt động của Công ty mang tính động cao, tính tĩnh thấp, nên cần có sự tham vấn thường xuyên với Ban lãnh đạo và điều chỉnh kế hoạch một cách linh hoạt. Mục tiêu ngắn hạn tạo giá trị tài sản, mục tiêu dài hạn tạo doanh thu và sự tăng trưởng lâu dài.

– Thách thức trong ngắn hạn hiện nay với Công ty là kế hoạch nguồn vốn, KPI, nên đòi hỏi:

+ Khối NLTT: phải lập kế hoạch thật chi tiết cho từng dự án (chi phí tổng hợp gồm chi phí trực tiếp dự án – vốn hóa và chi phí vận hành trực tiếp – PL, chi phí vận hành gián tiếp) để có thể chủ động tính toán huy động các nguồn vốn;

+ Khối BĐS bao gồm các công ty dự án SPV và TEG là công ty niêm yết; kế hoạch của khối BĐS bao gồm nhóm dự án thoái vốn, nhóm dự án triển khai, nhóm dự án hình thành thủ tục pháp lý.

+ Khối Công nghệ cao cần rõ chiến lược dài hạn của từng dự án; xây để vận hành kế hoạch doanh thu, chi phí, điều hòa vốn, nguồn vốn cần huy động; hay xây để bán, timeline cụ thể ra sao.

+ Kế hoạch tạo tài sản (Kế toán quán trị).

Tóm lại, một kế hoạch tốt gồm: mục tiêu (KPI/SLA), kế hoạch hành động, kế hoạch nhân sự, kế hoạch doanh thu, kế hoạch chi phí, kế hoạch dòng tiền, kế hoạch tạo tài sản; Back office: Kế hoạch công việc kèm tiến độ timeline.

3. Các thành viên dự tập huấn được chia thành 4 Nhóm (NLTT; BĐS; Công nghệ cao; Back office) đã thảo luận sôi nổi về các tình huống mà diễn giả đưa ra liên quan đến việc lập kế hoạch: (1) Nhóm 1 nêu khó khăn về tài chính hạn chế, thiếu tính phối hợp, thiếu bao quát tổng thể; (2) Nhóm 2 nêu khó khăn về do thay đổi chính sách – nhân sự, dự báo các biến động của các yếu tố về thiên nhiên khó lường, tài chính và các nguồn lực, mâu thuẫn giữa dự định của đơn vị và mong muốn của cấp trên; (3) Nhóm 3 nêu khó khăn về ước lượng sát biến động của thị trường, nguồn lực nội bộ, gắn kết tầm nhìn và sứ mệnh của Công ty; (4) Nhóm 4 nêu khó khăn về thiếu thông tin và phụ thuộc thông tin của khối kinh doanh, cân đối sử dụng hiệu quả nguồn vốn, mong muốn của khối front office thường quá khả năng đáp ứng của back office.

Sau phần trình bày của mỗi nhóm, Phó Tổng Giám đốc đã phân tích, giải đáp cụ thể và tặng quà là những cuốn sách “gối đầu giường” của các nhà quản trị kinh doanh.

4. Trước khi kết thúc buổi tập huấn, Tổng Giám đốc Lê Đình Ngọc phát biểu chỉ đạo yêu cầu tất cả các Khối, Phòng, Ban và các Công ty thành viên trong Tập đoàn chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2020 theo tiến độ và kêu gọi CBNV Công ty đổi mới, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng lãnh đạo Tập đoàn xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.

Một vài hình ảnh của hội thảo:

ea98c362351a708f0b5619d4cefcf8ab

e06c682c3dfb97d931218e18faf6a1f5

Chia sẻ

Bản tin liên quan