Lãnh đạo TTVN tham gia ĐHCĐ Công ty cổ phần bất động sản và xây dựng Trường Thành

Ngày 12/4/2016, ông Đặng Trung Kiên, Chủ tịch Công ty TNHH Trường Thành Việt Nam (TTVN) – Phó Chủ tịch Công ty TEG tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bất động sản và xây dựng Trường Thành (MCK: TEG) tại Khách sạn Công Đoàn, Hà Nội.

Tại Đại hội, ông Đặng Trung Kiên đã tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội; báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty TEG năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016; chủ trì trả lời đối thoại với nhà đầu tư về tiến độ các dự án mà Công ty TEG đã và đang triển khai. Ông cho biết “…Dự án Xuân An – Hà Tĩnh tổng diện tích 119ha, hiện chuẩn bị thực hiện giai đoạn 1 có diện tích 27ha, đang triển khai đền bù GPMB, đã mua cây xanh chuẩn bị trồng theo mô hình Ecopark. Dự án Casa Maria Resort đang triển khai thi công xây dựng trên 50% hạng mục, dự kiến Quý 3 bắt đầu đưa vào sử dụng. Dự án Khu du lịch Casa Marina Island đã được tỉnh Bình Định cấp Quyết định chủ trương đầu tư. Dự án Khu dân cư Nghĩa An và các dự án khác đều đang được thực hiện đúng như dự kiến. Nhiều dự án sẽ đưa vào kinh doanh trong năm 2016…”.

dc935c2e1a9ff8b69d83100f58a840dc

(Trích clip trả lời câu hỏi cổ đông của ông Đặng Trung Kiên – Phó Chủ tịch HĐQT)

Đại hội đã thông qua tất cả các tờ trình mà HĐQT đưa ra với tỷ lệ 100% phiếu thuận và thành công tốt đẹp.

Kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty TEG đạt 5,82 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận mà ĐHCĐ giao phó do việc tăng vốn điều lệ chậm hơn dự kiến. Trong năm 2015, Công ty TEG đã tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng nhưng vốn sử dụng bình quân chỉ 70 tỷ đồng.

Năm 2016, Công ty TEG đặt mục tiêu doanh thu 565 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 76,16 tỷ đồng, phấn đấu chia cổ tức 30%. Các chỉ tiêu này đều tăng trưởng vượt bậc so với thực hiện năm 2015: doanh thu tăng gần 20 lần và lợi nhuận tăng 13 lần.

Kết quả của Đại hội và những phương hướng hoạt động mà Đại hội đề ra đã định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty TEG cũng như hoạt động của Công ty TTVN trong thời gian tới.

Chia sẻ

Bản tin liên quan