Hoạt động SXKD
Hoạt động khảo sát phục vụ thiết kế kỹ thuật Nhà máy điện gió V1-2
24/07/2020


Sau khi Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô hoàn thành công tác rà phá bom mìn trên biển theo hợp đồng, Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh (TTTV) đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Địa chất – Xử lý nền móng – Xây dựng Đông Dương tiến hành khảo sát phục vụ thiết kế kỹ thuật Nhà máy điện gió V1-2.
Từ ngày 14/7/2020, Công ty Cổ phần Địa chất – Xử lý nền móng – Xây dựng Đông Dương đã vận chuyển phương tiện và bố trí nhân lực, chiều ngày 24/7/2020, tiến hành khoan khảo sát khu vực trụ móng tuabin; dự kiến khoảng ngày 20/8/2020 việc khảo sát sẽ hoàn thành./.
(một số hình ảnh về hoạt động khảo sát của Công ty Cổ phần Địa chất – Xử lý nền móng – Xây dựng Đông Dương trên biển)