Hoạt động SXKD
TTVN ký kết hợp tác với VTC Digicom
24/02/2016

Trường Thành Việt Nam chính thức hợp tác cùng VTC Digicom thực hiện Dự án Trung tâm điều khiển giao thông thông minh. 

Ngày 24/3/2016, Công ty Trường Thành Việt Nam và VTC Digicom (Công ty thành viên của Tổng công ty VTC) đã chính thức ký kết Hợp đồng hợp tác triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều khiển hệ thống giao thông đô thị thông minh tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.                           Ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch Công ty Trường Thành Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết.