TTVN Group được xếp đứng thứ 3 trong Tốp 10 Doanh nghiệp dẫn đầu về năng lượng sạch Việt Nam 2019

TTVN Group được xếp đứng thứ 3 trong Tốp 10 Doanh nghiệp dẫn đầu về năng lượng sạch Việt Nam 2019 (Leading Clean Energy Enterprises in Vietnam 2019). Bảng xếp hạng do Hội đồng Khoa học của tạp chí Năng lượng Việt Nam công bố ngày 20/12/2019 dựa trên kết quả nghiên cứu, đánh giá độc lập từ cơ sở dữ liệu của Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA).

a07848bbcc69ae9eca75675e6652be5f

Chia sẻ

Bản tin liên quan