TTVN Group nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Dự án nhà máy điện mặt trời Hòa Hội, Phú Yên

Ngày 31/1/2018, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 157/TTG-CN đồng ý bổ sung Dự án nhà máy điện mặt trời Hoà Hội vào quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến 2030.

Nhà máy điện mặt trời Hoà Hội sẽ được xây dựng tại xã Hoà Hội, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên với tổng công suất thiết kế đạt 214.16MWp. Khi vận hành, mỗi năm, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 179 triệu KWh điện hoà vào lưới điện 220kv Quốc gia, đồng thời giảm phát thải khoảng 180 triệu mét khối khí nhà kính mỗi năm.

Đây là dự án thứ 2 mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam đã hoàn thành thủ tục phê duyệt bổ sung quy hoạch điện, nâng tổng công suất thiết kế được phê duyệt lên 263 MWp. Được biết, TTVN đang tích cực tiến hành các bước tiếp theo để giải phóng mặt bằng và thu xếp vốn với các đối tác quốc tế, để có thể sớm khởi công các dự án điện mặt trời.

Chia sẻ

Bản tin liên quan