TTVN Group tham dự Hội thảo xây dựng phát triển ngành điện mặt trời do GIZ tổ chức

Ngày 26/5/2017, nhận lời mời từ GIZ – Tổng cục Năng lượng và Cơ quan Hợp tác phát triển Đức (GIZ), TTVN Group đã tham dự Hội thảo “Xây dựng phát triển ngành điện mặt trời tại Việt Nam: Hiện trạng và kinh nghiệm quốc tế” tại thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cuộc hội thảo hướng tới: Giới thiệu tiềm năng, mục tiêu quốc gia và khung pháp lý phát triển ngành điện mặt trời tại Việt Nam; các cơ hội và thách thức đối với nhà đầu tư khi xây dựng phát triển Dự án; kinh nghiệm thế giới về hiện trạng, chi phí và các vấn đề đấu nối Dự án điện mặt trời; giới thiệu và góp ý dự thảo Thông tư về đầu tư điện mặt trời và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Chia sẻ

Bản tin liên quan