TTVN Group trở thành hội viên Hiệp hội Năng lượng Việt Nam và đạt giải Năng lượng bền vững năm 2019 do Bộ Công thương trao tặng

Ngày 8/5/2020, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 1271/QĐ-BCT về việc trao giải thưởng “Năng lượng bền vững năm 2019”, trong đó TTVN Group được xếp đứng thứ 3 trong 11 doanh nghiệp trẻ đạt giải “Năng lượng bền vững năm 2019”. Đây là sự ghi nhận thành tích của TTVN Group trong lĩnh vực năng lượng tái tạo; trước đó, ngày 20/12/2019, Hội đồng khoa học của Tạp chí Năng lượng đã bình chọn và xếp TTVN Group đứng thứ 3 trong Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu về năng lượng sạch Việt Nam năm 2019 và ngày 25/02/2020, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đã ký Quyết định số 32/QĐ-VEA, chính thức kết nạp TTVN Group làm hội viên./.

Chia sẻ

Bản tin liên quan