TTVN GROUP VÀ UBND TỈNH BẮC KẠN KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ VIỆC KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH SINH THÁI KẾT HỢP VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI TỈNH BẮC KẠN

Sáng ngày 27/8/2022, trong khuôn khổ Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai, Văn phòng Chính phủ tổ chức, ông Nguyễn Đăng Bình-Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn và ông Đặng Trung Kiên-Chủ tịch HĐQT TTVN Group đã kí Biên bản ghi nhớ về việc khảo sát, nghiên cứu đầu tư Khu du lịch sinh thái kết hợp vui chơi giải trí và Năng lượng tái tạo tại tỉnh Bắc Kạn dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

605dd414b8d78f5bcc67426c9a01c69a

Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo chủ chốt 14 tỉnh vùng Trung du – miền núi Bắc Bộ và 4 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng; về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh và sự góp mặt của đại diện một số tổ chức quốc tế, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp vốn FDI, trong đó có Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group).

Tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã khái quát những nội dung chính Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 1/8/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2//2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội  và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình hành động của Chính phủ được xây dựng bám sát quan điểm, mục tiêu, đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 11. Phấn đấu đến năm 2045, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện, là hình mẫu phát triển xanh của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu ghi nhận và biểu dương sự chủ động, nỗ lực và quyết tâm cao của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành và các địa phương vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, các đối tác quốc tế đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức Hội nghị. Đồng chí yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, 14 tỉnh cần quyết tâm hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, trọng tâm hơn nữa để thực sự đạt được kết quả, mang lại hạnh phúc, ấm no nhiều hơn cho nhân dân vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2//2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội  và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 1/8/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết nói trên, ông Đặng Trung Kiên-Chủ tịch HĐQT TTVN Group đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn về đề xuất đầu tư các dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp khu vui chơi giải trí và Năng lượng tái tạo tại tỉnh Bắc Kạn. Những đề xuất của TTVN đã được đánh giá cao và hai bên đã kí Biên bản ghi nhớ về đề xuất nói trên.

79dc9e4bb8470402fed431cddcacdea0

Ông Đặng Trung Kiên (đứng giữa) nhận trao Biên ban ghi nhớ

Việc đề xuất đầu tư các dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp khu vui chơi giải trí và Năng lượng tái tạo tại tỉnh Bắc Kạn là dấu mốc mới trên chặng đường “Tiếp nối hành trình xanh” của TTVN Group phù hợp với chủ trương phát triển xanh và bền vững của Đảng và Nhà nước ta.

Chia sẻ

Bản tin liên quan