TTVN ký kết hợp tác với VTC Digicom

Trường Thành Việt Nam chính thức hợp tác cùng VTC Digicom thực hiện Dự án Trung tâm điều khiển giao thông thông minh. 

Ngày 24/3/2016, Công ty Trường Thành Việt Nam và VTC Digicom (Công ty thành viên của Tổng công ty VTC) đã chính thức ký kết Hợp đồng hợp tác triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều khiển hệ thống giao thông đô thị thông minh tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

9d63f51dd381c8f283549dfe2f5c848f

Ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch Công ty Trường Thành Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết.

f69a99640c23d0f2f96c9c8cf162f600

Chia sẻ

Bản tin liên quan