V1-2 BĂNG BĂNG VỀ ĐÍCH

V1-2 BĂNG BĂNG VỀ ĐÍCH

6h30’ sáng 28/8/2021, tuabin cuối cùng trong số 12 tuabin gió thuộc dự án Nhà máy điện gió Trường Thành Trà Vinh, do Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam liên danh với Tập đoàn Sermsang của Thái Lan đầu tư xây dựng, đã được lắp dựng xong vượt trước mốc thời gian dự kiến. Những cánh tuabin vươn cao giữa biển xanh, trời xanh như đang đón gió từ khơi xa lồng lộng, sẵn sàng chờ hiệu lệnh để nhả vòng quay đầu tiên phát điện lên lưới phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Trà Vinh nói riêng và của đất nước nói chung. Cái ngày ấy chắc chắn sẽ không còn xa nữa và tin rằng V1-2 sẽ là dự án điện gió ngoài khơi trên địa bàn Trà Vinh cán đích đầu tiên.

90f1979439667400d4f5c3f54c057868
58aa8ba7790ba7e24ddabf66f16628f8

Chia sẻ

Bản tin liên quan