Tìm kiếm việc làm

04 kết quả tìm kiếm


TÊN ĐỊA ĐIỂM SỐ LƯỢNG MỨC LƯƠNG HẠN NỘP
Kiến trúc sư Quy hoạch
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội 1 Thỏa thuận
28/02/2022
Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội 1 Thỏa thuận
28/02/2022
Chuyên viên Quản lý dự án_Kỹ thuật điện
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội 2 Thỏa thuận
01/01/1970
Chuyên viên Đầu tư_Dự án Năng lượng
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội 2 Thỏa thuận
28/02/2022
Trưởng phòng Pháp chế
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội 1 Thỏa thuận theo năng lực
31/10/2020
Nhân viên Kế toán
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội 1 Thỏa thuận
29/02/2020
Chuyên viên Kỹ thuật Điện
CTCP Điện mặt trời Trường Thành
Hồ Chí Minh 2 Thỏa thuận
29/02/2020
Nhân viên phát triển Kinh doanh
CTCP Trường Thành Japan
Hồ Chí Minh 5 Thỏa thuận
29/02/2020
Nhân viên Kinh doanh
CTCP Trường Thành Japan
Hà Nội 2 Thỏa thuận
29/02/2020
Kiến trúc sư Quy hoạch
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội
1
Thỏa thuận
28/02/2022
Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội
1
Thỏa thuận
28/02/2022
Chuyên viên Quản lý dự án_Kỹ thuật điện
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội
2
Thỏa thuận
01/01/1970
Chuyên viên Đầu tư_Dự án Năng lượng
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội
2
Thỏa thuận
28/02/2022
Trưởng phòng Pháp chế
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội
1
Thỏa thuận theo năng lực
31/10/2020
Nhân viên Kế toán
Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)
Hà Nội
1
Thỏa thuận
29/02/2020
Chuyên viên Kỹ thuật Điện
CTCP Điện mặt trời Trường Thành
Hồ Chí Minh
2
Thỏa thuận
29/02/2020
Nhân viên phát triển Kinh doanh
CTCP Trường Thành Japan
Hồ Chí Minh
5
Thỏa thuận
29/02/2020
Nhân viên Kinh doanh
CTCP Trường Thành Japan
Hà Nội
2
Thỏa thuận
29/02/2020