Thư mời gửi đề xuất về việc cung cấp dịch vụ tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi các Dự án Nhà máy Điện Mặt trời

Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam (“Trường Thành Việt Nam”) và các công ty con, công ty thành viên hoạt động theo hình thức tập đoàn, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn gồm năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, bất động sản và đầu tư tài chính. Hiện tại, tập đoàn Trường Thành Việt Nam đang tập trung đầu tư phát triển các dự án nhà máy điện mặt trời tại Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hoà. Các dự án nhà máy điện mặt trời thuộc tập đoàn Trường Thành Việt Nam đang được Bộ Công Thương thẩm định để bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và Quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh.

Tập đoàn Trường Thành Việt Nam đang có nhu cầu lựa chọn đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho các Dự án điện mặt trời tại các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi với các thông tin cơ bản như sau:

1. Nhà máy điện mặt trời Hoà Hội
– Địa điểm: Xã Hoà Hội, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên
– Công suất: 214,16 MW
– Trạm biến áp: Xây dựng trạm biến áp tăng áp 22/220kV trong nhà máy ĐMT Hòa Hội quy mô 2 máy 2×125 MVA, giai đoạn 1 của nhà máy (90 MW) sẽ đưa vận hành trước 1 máy biến áp, máy còn lại được hoàn thiện và vận hành trong giai đoạn 2 của nhà máy.
– Đường dây đấu nối:
o Xây mới đường dây 220kV mạch kép đấu chuyển tiếp vào 1 mạch đường dây 220kV TĐ Sông Ba Hạ – TBA 220kV Tuy Hòa tiết diện ACSR400 dài 1 km, đồng bộ giai đoạn 1 của nhà máy (Quý I/2019).
o Xây dựng mới một mạch đường dây 220kV ĐMT Hòa Hội về TBA 220kV Tuy Hòa tiết diện ACSR400 dài khoảng 12 km, vào vận hành đồng bộ giai đoạn 2 của dự án.
o Xây dựng thêm 01 ngăn lộ 220kV của TBA 220kV Tuy Hoà
– Tình trạng lập Báo cáo bổ sung quy hoạch và quyết định phê duyệt: Bộ Công Thương đang tham mưu và trình Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt quy hoạch bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

2. Nhà máy điện mặt trời Hoà Xuân Đông
– Địa điểm: Xã Hoà Xuân Đông, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên
– Công suất: 49,608 MW
– Trạm biến áp: Xây dựng trạm 110kV ĐMT Hoà Xuân Đông quy mô 1 máy biến áp 22/110kV công suất 1×63 MVA.
– Đường dây đấu nối: Xây dựng đường dây 110kV mạch kép ĐMT Hoà Xuân Đông rẽ Hòa Hiệp – Đèo Cả với chiều dài 0,8 km tiết diện ACSR300 đồng bộ với đường dây hiện trạng.
– Tình trạng lập Báo cáo bổ sung quy hoạch và quyết định phê duyệt: Bộ Công Thương đang thẩm định báo cáo bổ sung quy hoạch điện.

3. Nhà máy điện mặt trời Cát Hiệp
– Địa điểm: Xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
– Công suất: 49,41 MW
– Trạm biến áp: Xây mới trạm 22/110kV ĐMT Cát Hiệp công suất 63 MVA
– Đường dây đấu nối:
o Xây mới đường dây 110kV mạch kép ĐMT Cát Hiệp – TBA 110kV Phù Cát, tiết diện ACSR185 dài 6 km để truyền tải công suất nhà máy về trạm 110kV Phù Cát.
o Mở rộng 2 ngăn lộ đường dây tại trạm 110kV Phù Cát (phía thanh cái 110kV)
– Tình trạng lập Báo cáo bổ sung quy hoạch và quyết định phê duyệt: Bộ Công Thương đang phê duyệt báo cáo bổ sung quy hoạch điện.

4. Nhà máy điện mặt trời Bình Nguyên
– Địa điểm: Xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
– Công suất: 49,608 MW
– Trạm biến áp: Xây dựng trạm 110kV ĐMT Bình Nguyên quy mô 1 máy biến áp 22/110kV công suất 1×63 MVA.
– Đường dây đấu nối: Xây dựng đường dây 110kV mạch kép ĐMT Bình Nguyên – Dốc Sỏi dài 3,5 km, sử dụng dây dẫn tiết diện AC185.
– Tình trạng pháp lý lập Báo cáo bổ sung quy hoạch và quyết định phê duyệt: Bộ Công Thương đang thẩm định báo cáo bổ sung quy hoạch điện.

Yêu cầu công việc tư vấn: Các đơn vị, cá nhân có đủ khả năng triển khai thực hiện các hạng mục công việc sau đây:
– Lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng căn cứ theo các quy định hiện hành của pháp luật
– Lập các báo cáo chuyên ngành:
o Báo cáo đấu nối lưới điện (tuân thủ theo quy định và bảo đảm các thông số kỹ thuật của ngành điện)
o Báo cáo khảo sát địa hình, địa chất, khí hậu và thủy văn (theo quy định hiện hành)
o Báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo quy định hiện hành)
o Báo cáo/thỏa thuận PCCC (theo quy định hiện hành)
– Công tác hỗ trợ chủ đầu tư:
o Phê duyệt thiết kế cơ sở;
o Phê duyệt các báo cáo chuyên ngành;
o Xây dựng hợp đồng mua bán điện với EVN và hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình ký kết hợp đồng mua bán điện với EVN (theo hợp đồng mẫu-Thông tư số 16 của Bộ Công Thương)

Thời gian thực hiện hợp đồng: Đơn vị tư vấn được lựa chọn sẽ tham gia đàm phán và ký hợp đồng với Chủ đầu tư. Thời hạn thực hiện hợp đồng dự kiến là 100 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Nếu Quý Công ty có quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho một hoặc các Dự án nêu trên, xin gửi Thư quan tâm cùng với hồ sơ năng lực và báo giá tới tập đoàn Trường Thành Việt Nam theo thời gian và địa chỉ như sau:
– Thời gian: trước ngày 20/10/2017
– Địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần TTP Phú Yên, Tầng 2, toà nhà HAEC, 14-16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trong trường hợp Quý Công ty cần thông tin chi tiết, xin liên hệ:
– Ông: Tạ Quang Hưng
– Điện thoại: 090 612 69 68
– Email:hung.ta@ttvngroup.vn
– Địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần TTP Phú Yên, Tầng 2, toà nhà HAEC, 14-16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chia sẻ

Bản tin liên quan