TTVN Group nhận Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Dự án nhà máy điện mặt trời Bình Nguyên (Quảng Ngãi)

Ngày 13/2/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký quyết định bổ sung nhà máy điện mặt trời Bình Nguyên, thuộc xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035.

Với công suất thiết kế 49.6 MWp, nhà máy điện mặt trời Quảng Ngãi sẽ hoà vào lưới điện 110kv của tỉnh, đóng góp trực tiếp vào việc giảm bớt tình trạng thiếu hụt công suất của toàn tỉnh.

Như vậy, tới nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam đã được phê duyệt bổ sung quy hoạch điện cho 3 Dự án nhà máy điện mặt trời tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi và Phú Yên với tổng công suất thiết kế khoảng 310 MWp. Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam sẽ tập trung nhân lực, vật lực để triển khai xây dựng, hoàn thành tiến độ đề ra.

Chia sẻ

Bản tin liên quan