TTVN Group nhận Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Dự án nhà máy điện mặt trời Cát Hiệp (Bình Định)

Ngày 16/11/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký quyết định bổ sung nhà máy điện mặt trời Cát Hiệp, thuộc xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035.

Ngày 1/12/2017, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án nói trên. Theo đó, Công ty cổ phần Năng lượng và Công Nghệ cao TTP Bình Định (là công ty thành viên của Tập đoàn TTVN Group) là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng dự án theo đúng tiến độ cam kết.
Với công suất thiết kế 49.6 MWp, nhà máy điện mặt trời Cát Hiệp sẽ hoà vào lưới điện 110kv của tỉnh, đóng góp trực tiếp vào việc giảm bớt tình trạng thiếu hụt công suất của toàn tỉnh.

Đây là dự án nhà điện mặt trời đầu tiên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam được phê duyệt bổ sung quy hoạch điện và cấp chứng nhận chủ trương đầu tư, đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong việc phát triển lĩnh vực năng lượng và công nghệ cao của Tập đoàn.

Chia sẻ

Bản tin liên quan